top of page
Search
  • Writer's pictureAidol ฺBLOG

ห้องน้ำแบบไหนเหมาะกับผู้สูงอายุ

Updated: Dec 26, 2019“ห้องน้ำที่เหมาะกับผู้สูงอายุ ควรคำนึงถึงปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุ สะดวก ใช้ง่าย”

ห้องน้ำ เป็นสิ่งที่สำคัญภายในบ้าน ใช้สำหรับชำระล้างสิ่งสกปรก ช่วยให้ผ่อนคลาย แต่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ เช่น พื้นห้องน้ำลื่น สุขภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้นเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุแก่บุคคลภายในบ้าน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุภายในบ้าน ควรเลือกสุขภัณฑ์ที่ปลอดภัย ใช้ง่าย และสะดวก เพื่อตอบโจทย์ทุกปัญหาของการเกิดอุบัติเหตุภายในห้องน้ำ ด้วยสุขภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน มีหลากหลายรูปแบบ และ มีลักษณะที่เหมะสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งห้องน้ำสำเร็จรูปของไอดอลสามารถรองรับสุขภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุของ MOGEN ได้เป็นอย่างดี เช่นอุปกรณ์ดังต่อไปนี้


ราวจับและราวทรงตัวในห้องน้ำ เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับผู้สูงอายุ จะช่วยในเรื่องอำนวยความสะดวก และ ช่วยทรงตัวได้ง่ายขึ้น


อ่างล้างหน้า ควรมีราวจับทั้งสองฝั่ง ช่วยในการพยุงตัวในขณะใช้อ่างล้างหน้า และยังสามารถนำรถเข็นเคลื่อนย้ายมาตรงอ่างล้างหน้าได้ สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น


ที่นั่งอาบน้ำ เป็นตัวช่วยที่สำคัญสำหรับผู้สูงอายุ สามารถนั่งอาบน้ำได้ ช่วยอำนวยความสะดวก และ ลดอุบัติเหตุในการลื่นภายในห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุได้ สำหรับสินค้าของ MOGEN สามารถพับเก็บได้สะดวกต่อการยืนอาบน้ำสำหรับคนในบ้าน


ทั้งนี้ห้องน้ำถือเป็นสถานที่ที่เราใช้เวลานานและบ่อย การออกแบบและมีอุปกรณ์ที่ครบต้องความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับทุกคนภายในบ้าน สามารถใช้ร่วมกันได้ ทั้งยังช่วยเรื่องความปลอดภัยสำหรับผู้ส่งอายุ ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในห้องน้ำ

0 comments

Comments


bottom of page