top of page
Search
  • Writer's pictureAidol ฺBLOG

รูปแบบบันไดสำเร็จรูปที่นิยมใช้

Updated: Nov 25, 2021บันไดที่ดี ต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรง และรูปลักษณ์ที่สวยงาม อีกทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกกับผู้อาศัย เพื่อความปลอดภัยของคนในบ้านและคนรอบข้าง


บันได เป็นหลักสำคัญในการเชื่อมต่อทางเดินภายในบ้าน หรือ สถานที่ต่างๆ ถ้าเราต้องการสร้างบันได สิ่งแรกที่คำนึงคือความแข็งแรง เพื่อความปลอดภัยกับผู้อาศัยและคนมาเยี่ยมเยือนภายในบ้าน ในการสร้างบันไดควรเลือกบันไดที่เหมาะสมกับพื้นที่และรูปแบบโครงสร้างที่เข้ากับตัวบ้าน ซึ่งบันไดมีหลากหลายรูปแบบดังต่อไปนี้


บันไดแบบท้องเรียบ เป็นบันไดทั่วไป ที่สร้างแบบปกติภายในบ้าน เป็นรูปแบบพื้นฐาน เป็นรูปแบบที่ผู้เชี่ยวชาญถนัดมากที่สุด

บันไดแบบพับผ้า เป็นบันไดที่สร้างยากกว่าบันไดแบบท้องเรียบ เพราะ เป็นบันไดที่สร้างเสริมคอนกรีตให้หนาแน่นขึ้น และมีความสวยงาม


บันไดลอย เป็นบันไดที่เสริมคอนกรีตเหล็ก และบันไดยื่นออกมาจากผนัง ให้ความรู้สึกเหมือนลอยได้

บันไดพับผ้าแบบมีแม่บันได เป็นทรงบันไดพับผ้า จะมีแม่บันไดจะอยู่กลางหรือริมบันได แม่บันไดจะช่วยในการรับน้ำหนักของตัวบันได มีความแข็งแรง


แม่บันไดแบบขนาบข้างขั้นบันได แม่บันไดจะอยู่ขนาบข้างของขั้นบันได จะมีลูกนอนของบันไดยึดติดกับบันได ช่วยในการทรงตัวง่าย

แม่บันไดอยู่ใต้ขั้นบันได เป็นบันไดที่มีแม่บันไดเป็นตัวยึดของบันได จะอยู่ใต้ขั้นบันได สามารถวาง ตรงกลาง หรือทั้งสองข้างของบันได แม่บันไดช่วยยึดความมั่นคงของตัวบันได

ในการเลือกรูปแบบของบันไดมีความหลากหลายแบบ ความยากง่ายแตกต่างกันไป แล้วแต่ความชอบของผู้ซื้อ และงบประมาณตามที่เรากำหนด ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างบันไดตามพื้นที่ภายในบ้านและการออกแบบตามความเหมาะสม


#บันไดสำเร็จรูป

Comments


bottom of page